مـزایای ثبت نام:

 امکان رزرو نوبت
 امکان ارسـال سوال و مشاهده پاسخ از سوی پزشک مربوطه
انصراف