0 2 1-8 8 8 8 3 0 0 6    0910 470 20 30  
آیا ایمپلنت درد دارد؟
آیا ایمپلنت درد دارد؟

شما در هنگام ایمپلنت دندانی کمی درد جزیی دارید و در مرحله اولیه ایمپلنت نیز ،احساس درد طبیعی بوده و این درد ممکن است هفت تا ده روز طول بکشد، البته شما می توانید برای کاهش درد مسکن و یا ایبوپروفن استفاده کنید. مصرف مسکن را طبق دستور پزشک صورت دهید. در صورت تداوم درد ، دندانپزشک یا جراح ایمپلنت ممکن است ، مسکن های قوی تری برای شما تجویز کند.